Aanmelden

Download het Aanmeldingsformulier nieuwe leden
Invullen, ondertekenen en opsturen naar Netty (Lindenlaan 29, 9771 AL Sauwerd), info@zakura.nl
of tijdens de les inleveren bij een van de bestuursleden.

Of vul onderstaand formulier in:


Aanmeldingsformulier nieuwe leden
* Verplicht veld

 1. Verzuimde lessen kunnen desgewenst op een andere dag van de week worden ingehaald.
 2. De lessen moeten met inachtneming van de juiste opzegtermijn van 1 kalendermaand schriftelijk worden opgezegd.
 3. Het betalen van de contributie dient in de 1e maand van ieder kwartaal betaald te worden. Het bestuur heeft als sanctie op het te laat betalen van de contributie een boete gesteld van € 1,25 per maand.
 4. Tijdens de vakantie worden de lessen doorbetaald
 5. De vereniging is niet verantwoordelijk voor achtergelaten sportbenodigdheden, kleding etc.
 6. De vereniging is niet verantwoordelijk voor ongevallen of letsels veroorzaakt door derden.
 7. Na 1 maand les is het verplicht om lid te worden van de NCS (Nederlandse Culturele Sportbond), u ontvangt hiervoor een factuur.
 8. Betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd, behoudens het bestuur anders beslist.
 9. Bij aanvang van het lidmaatschap bedraagt het eenmalig inschrijfgeld € 2,50.
 10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 11. Deelneming aan de vereniging geschiedt verder onder naleving van de statuten

  Contributie:
  1 x trainen per week: € 48,00 per kwartaal
  2 en 3 x trainen per week: € 59,00 per kwartaal
  Gezinskaart:ongeacht hoeveel en hoe vaak € 100,00 per kwartaal

  Eenmalig inschrijfgeld: € 2,50 per persoon
  Lidmaatschap NCS € 15,00 per persoon
  (Nederlandse Culturele Sportbond)

  Mocht je nog vragen hebben dan kun je de penningmeester bereiken op
  tel. 050 306 1707, of stuur een mail aan: info@zakura.nl

  Contributie bij vooruitbetaling te voldoen op NL17 INGB 000 43 96 142
  tnv KV Zakura, Sauwerd .

  Ledenadministratie: Netty Kromowidjojo-Deemter,
  Lindenlaan 29, 9771 AL Sauwerd,
  tel: 06 53 52 36 43
  E-mail: info@zakura.nl

  Participatiefonds

  De gemeenten Bedum, Winsum en De Marne geven huishoudens met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau een tegemoetkoming voor sport- en culturele activiteiten.